WLAN Healtcheck

Heeft u last van lage netwerksnelheden of verlies van verbindingen? Of is het connecteren met het draadloos netwerk problematisch? De problemen bij een slechte dekking of een storingsgevoelig netwerk zijn zeer divers. Vanuit het klassieke netwerkperspectief, het UTP-netwerk, lijkt alles in orde. Dus wat veroorzaakt nu de problemen? Dit kan veroorzaakt worden door RF-interferentie, andere apparatuur op dezelfde frequentieband, dead spots of configuratieproblemen. Omdat het toevoegen van andere apparatuur in uw bedrijfspand al invloed kan hebben op het WiFi-netwerk, is het van belang het bestaande WiFi netwerk in kaart te brengen. Een netwerk healthcheck is een cruciale tool om de oorzaken te achterhalen en deze problemen op te kunnen lossen. De healthcheck maakt problemen in het netwerk inzichtelijk en wijst verbeterpunten aan op het gebied van dekking, interferentie en security. De WLAN healthcheck biedt de volgende zaken gebundeld in een rapport:

 • Performance en throughput metingen
 • RF Interferentie metingen
 • Het lokaliseren van zogenaamde Rogue Access Points
 • Dead spots meten
 • Analyseren van WiFi security
 • Analyseren van WiFi Client Connection problemen

Performance en throughput meten

Hebben WiFi clients last van slechte performance? Dit kan een gevolg zijn van lage throughput in het netwerk. Door te meten op verschillende frequenties en de dekking in kaart te brengen, is het mogelijk om de bottlenecks te vinden.

RF Interferentie metingen

Door een volledige spectrum-analyse te doen is het mogelijk om bronnen van interferentie in het radiospectrum te vinden. Dit is van belang, omdat dit een effect kan hebben op de dekking en performance van een draadloos netwerk. Mogelijk bronnen van deze interferentie zijn magnetrons, PIR-sensoren, Bluetooth-apparaten en verouderde WiFi apparatuur. Ook teveel WiFi apparatuur in een te klein gebied kan funest zijn voor de performance. In de spectrum meting komen de volgende zaken naar voren:

 • Signal-to-noise ratio
 • RF interferentie
 • RF power pieken
 • onstabiele kanalen
 • WiFi kanaal overlap
 • WiFi kanaal interferentie

Lokaliseren rogue access points

Rogue access points zijn niet alleen nadelig vanwege interferentie en het beperken van draadloze dekking. Vaak zijn ze ook een serieuze bedreiging voor de netwerk security en bedrijfsdata, doordat de apparaten mogelijk kwetsbaarder zijn of slecht geconfigureerd. Dit zwakke punt in netwerkbeveiliging maakt veel beveiliging op andere vlakken ongedaan. Vaak betreffen dit apparaten die door medewerkers worden geïnstalleerd als de draadloze dekking niet afdoende is. Het gemak waarmee thuis-routers te configureren zijn, maakt dit voor welwillende medewerkers een aantrekkelijk alternatief.

Dead spots

Dead spots zijn soms lastig te vinden en kunnen het gevolg zijn van een slecht ontworpen WiFi-netwerk of een verandering in het spectrum. Onze healthcheck brengt deze dead spots in kaart en maakt het daardoor mogelijk om deze op te lossen. Dit wordt gedaan door middel van een zogenaamde dekkingskaart.
Met een dekkingskaart is het mogelijk om de dekking van het draadloze netwerk in kaart te brengen. Op een plattegrond worden de access points geplot samen met het bereik van de access points, afhankelijk van de gemeten interferentie en RF noise. De informatie die hieruit naar voren komt, maakt het mogelijk om weloverwogen keuzes te maken over type access points en antennes, AP transmit power niveaus en de locaties van de APs. De dekkingskaart is een samensmelting van de 2,4 Ghz en 5 Ghz frequentieruimtes en ondersteunen alle WiFi technieken (IEEE 802.11a/b/g/n/ac).

WiFi security

Security staat steeds vaker bovenaan de agenda als het om IT producten en diensten gaat. Datzelfde zou moeten gelden voor uw WiFi netwerk. Het finetunen van accesspoints voorkomt dat het netwerk tot ver buiten het gebouw valt. Ook wordt gekeken naar beveiligingsprotocollen, want encryptie zoals WEP en WPA is niet langer afdoende in een bedrijfsomgeving. Onze analyse en rapport maken zwakke punten inzichtelijk en bieden suggesties om het beveiligingsniveau te verhogen.

WiFi client connections

Soms komt het ook voor dat alleen bepaalde clients (bijvoorbeeld iPhones of bepaalde Windows laptops) problemen hebben met het draadloze netwerk. Dit kan komen doordat het netwerk suboptimaal functioneert en clients zelfstandig beslissingen nemen. In sommige situaties zijn de standaardinstellingen bij sommige clients niet ideaal voor uw WiFi netwerk. Het is mogelijk om het netwerk zodanig bij te sturen dat deze clients geen problemen meer hebben in het netwerk.

 

WiFi survey rapport

Wat vindt u in onze WiFi survey rapporten?

 • Inventarisatie van de locatie van access points
 • Onderdelenlijst
 • Heat Maps van de dekking in de 2.4Ghz en 5Ghz radiobanden
 • Gedetailleerde spectrum analyse om problemen voor het WiFi netwerk op te sporen
 • Aanbevelingen voor verbeteringen
 • Samenvatting

 

 

 

 

Terug naar WiFi metingen